Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

nr sprawy ARR/8/MP-KL/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań w Gimnazjum przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pankach

Szczegółowa informacja o o udzieleniu zamówienia