Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11-03-2014 r.


nr sprawy ARR/9/MP-KL/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań w Gimnazjum przy Zespole Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach

Szczegółowa informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty