Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

20180201 0838001 lutego 2018 roku, w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbyło się spotkanie z cyklu "Śniadanie z przedsiębiorcami" organizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.


Uczestników spotkania przywitała Wiceprezes Spółki Pani Anna Potrzebowska, oddając głos prowadzącym prelekcję przedstawicielkom Częstochowskiego Oddziału Urzędu Statystycznego w Katowicach.


W ramach tematu  "System Statystystki publicznej w polsce" omówiono prawne podstawy funkcjonowania oraz misję statystyki w kraju, a także metody zbierania i udostępniania danych. Szczególną uwagę przedsiębiorców zwróciło zagadnienie zasobów statystyki oraz korzystanie z dostępnych baz na przykładzie Banku Danych Lokalnych.


Gościem specjalnym spotkania był Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Pan Mirosław Soborak.

 

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w spotkaniu.
Jednocześnie zapraszamy na kolejne "Śniadanie z przedsiębiorcami", które odbędzie się 1 marca 2018 roku.