Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

sniadanie 3 2018W miniony czwartek - 4 stycznia odbyło się pierwsze w Nowym Roku spotkanie z cyklu "Śniadanie z przedsiębiorcami" organizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.


Licznie przybyłych na spotkanie Przedsiębiorców przywitał Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Pan Marcin Kozak, po czym głos oddał obecnemu na "śniadaniu" Prezydentowi Miasta Częstochowy. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk podsumował w kilku słowach rok ubiegły, a także opowiedział o planowanych działaniach i inwestycjach na rok 2018 , składając przy okazji wszystkim obecnym noworoczne życzenia.


Prelegentem spotkania był Pan Mariusz Włoga z Urzędu Miasta Częstochowy, który bardzo rzeczowo przedstawił uczestnikom spotkania zagadnienia z zakresu zmian w 2018 roku w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO).  

 

Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za przybycie i  już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się lutym. Więcej o szczegółach wkrótce na naszej stronie internetowej.

 

sniadanie 1 2018    sniadanie 3 2018

sniadanie 2 2018