Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

DSC 8166Możliwości wsparcia i oferta dla firm przygotowana przez sieć Enterprise Europe Network to temat kolejnego „Śniadania z przedsiębiorcami”,  które - z udziałem prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka - odbyło się w Parku Przemysłowo-Technologicznym przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 w pierwszy czwartek kwietnia, 02.04.2015.


Podczas zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego spotkania przedstawiciele EEN z Funduszu Górnośląskiego mówili m.in. o celach działania i wsparciu Enterprise Europe Network, możliwościach wykorzystania oferty sieci przez częstochowskich przedsiębiorców oraz współpracy FG S.A. w Katowicach z częstochowską ARR.


Enterprise Europe Network jest największą w Europie siecią dostarczającą wiedzę i świadczącą usługi na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Obecnie EEN zrzesza ponad 580 instytucji (izby handlowe i przemysłowe, centra technologii, instytucje naukowe, agencje rozwoju regionalnego itp.) z ponad 47 krajów. Instytucje zrzeszone w ramach sieci świadczą usługi informacyjne i doradcze z zakresu wspierania międzynarodowego transferu technologii, zakładania i prowadzenia działalności poza granicami kraju, poszukiwania i pomocy w pozyskiwaniu dofinansowania inwestycji, itp.


Więcej informacji o możliwościach skorzystania z oferty EEN dostępnych jest na stronachwww.een.net.pl i www.een.org.pl.

Prezentacja - Wsparcie dla MŚP w ramach sieci Enterprise Europe Network

 

DSC 8123     DSC 8125

DSC 8129     DSC 8136

DSC 8140     DSC 8145

DSC 8157     DSC 8161

DSC 8166     DSC 8171