Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

DSC 33655 marca o godz. 8:30 w Parku Przemysłowo-Technologicznym odbyło się 3 w tym roku spotkanie z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami”.


Tym razem tematem rozmów przedsiębiorców i przedstawicieli Urzędu Miasta, Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie i Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. był Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Pani Adriana Witkowska-Konieczny, reprezentująca Śląskie Centrum Przedsiębiorczości omówiła możliwości wsparcia dla częstochowskich przedsiębiorców w ramach RPO.

Dodatkowo, zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie pan Piotr Krawczyk zaprezentował zakres nowych instrumentów wsparcia dla osób bezrobotnych i przedsiębiorstw w 2015 roku.


Ponadto, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. pan Marcin Kozak wdrożył przedsiębiorców w nowe możliwości wsparcia, jakie oferuje nowy projekt współprowadzony przez ARR S.A. – „Wsparcie w Starcie”.


Marcowe „Śniadanie z przedsiębiorcami” cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, udział w spotkaniu wzięło prawie 80 przedsiębiorców z Częstochowy i okolic.

 

DSC 3361     DSC 3362

DSC 3363     DSC 3364

DSC 3365     DSC 3366

DSC 3367     DSC 3368