Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

DSC 2724W czwartek 5 lutego o godz. 8.30 w Parku Przemysłowo - Technologicznym odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Śniadanie z Przedsiębiorcami”. Urząd Miasta Częstochowy reprezentował pan Mirosław Soborak.


Temat spotkania  „Zmiany w prawie podatkowym w roku 2015” przedstawił Naczelnik I Urzędu Skarbowego pan Dariusz Zbroński. W ramach prezentowanego tematu omówiono takie zagadnienia jak:

  • zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2015 w zakresie praw i obowiązków płatnika;
  • najważniejsze zmiany na lata 2015-2016 w obszarze zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących.

 

Temat został uzupełniony przez panią Annę Jarzębską Zastępcę Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy.


Dodatkowo, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy pan Piotr Krawczyk wstępnie wprowadził temat dodatkowych instrumentów rynku pracy, z których mogą korzystać przedsiębiorcy.


Jednocześnie, pracownicy reprezentujący Zakład Ubezpieczeń Społecznych, udostępnili przedsiębiorcom możliwość sugestii w zakresie tematów ewentualnych szkoleń/spotkań z przedsiębiorcam.

 

DSC 2716     DSC 2717

DSC 2718     DSC 2719

DSC 2720     DSC 2721

DSC 2724     DSC 2725

DSC 2726