Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

DSC 39948 stycznia odbyło się pierwsze w Nowym Roku spotkanie z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami” .


Tematem rozmów były : „Media społecznościowe i ekonomia współpracy w nowoczesnym biznesie”. W roli eksperta wystąpił pan Dawid Sokołowski reprezentujący Sieć Sensownego Biznesu.*


Dyskusja skupiła się na różnicach pomiędzy mediami tradycyjnymi a mediami społecznościowymi w kontekście prowadzenia biznesu. Przedsiębiorcy rozmawiali także o najefektywniejszych technikach marketingowych z wykorzystaniem mediów społecznościowych, zwracając uwagę na emocjonalne i racjonalne korzyści wykorzystania nowoczesnych sposobów przekazu.

 

dawidsokolowski

*Dawid Sokołowski - założyciel Sieci Sensownego Biznesu. Wspiera budowanie ekosystemu tworzenia i rozwijania przedsięwzięć opartych na crowdsourcingu, ekonomii współdzielonej i przedsiębiorczości społecznej. Lider zmian i ewangelista ekonomii współpracy. Studiował ekonomię biznesu w Anglii oraz Stanach Zjednoczonych. Pracował w Gildii Aniołów Biznesu, a także w funduszu ZernikeMeta Ventures. Brał udział w rozwoju około 300 przedsięwzięć na wczesnym etapie. W Sieci Sensownego Biznesu łączy empatię ze swoim doświadczeniem w pracy z nowymi inicjatywami. Pomaganie w rozwoju jest jego misją i pasją, przez którą może wykorzystywać swoje talenty, aby służyć innym.