Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

dsc 4304 1Kolejne „Śniadanie  z przedsiębiorcami” z udziałem przedstawicieli lokalnego biznesu oraz prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka tradycyjnie odbyło się w pierwszy czwartek miesiąca, tj. 4 grudnia w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Uczestnicy spotkania rozmawiali o ”Ochronie znaków towarowych i wzorów przemysłowych w kontekście budowania marki firmy i przewag konkurencyjnych”


Gościem specjalnym spotkania była pani Ewa Węgielska – Święcicka reprezentująca Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.


Podczas spotkania prezydent Krzysztof Matyjaszczyk podziękował wszystkim przedsiębiorcom za dotychczasową współpracę, wyraził nadzieję na jej kontynuowanie przez kolejne lata i wręczył przedsiębiorcom pamiątkowe, biurowe kalendarze.

 

dsc 4272     dsc 4278

dsc 4281     dsc 4283

dsc 4291     dsc 4298

dsc 4304 1