Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

DSC 3991O społecznej odpowiedzialności biznesu dyskutowali uczestnicy kolejnego spotkania z cyklu „Śniadania z przedsiębiorcami”, które odbyło się 4 września w Parku Przemysłowo-Technologicznym.


Tradycyjnie, w spotkaniu udział wziął Prezydent Miasta Częstochowy  Krzysztof Matyjaszczyk.

 

Gościem specjalnym spotkania była pani Beata Faracik reprezentująca Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu.

 

Spotkanie służyło zwróceniu uwagi firm, że CSR to strategiczna inwestycja w zrównoważony i długofalowy rozwój firmy pozwalająca m.in. na optymalizację kosztów, identyfikację ryzyka, zwiększenie rozpoznawalności marki, przyciągnięcie odpowiedzialnych inwestorów, zwiększenie szans w przetargach publicznych.

 

Podczas dyskusji poruszono takie zagadnienia jak:

  • CSR w praktyce m.in. koszty działań CSR a interpretacja urzędów skarbowych; dostępne w domenie publicznej narzędzia z obszaru CSR, dobre praktyki, które certyfikaty / inicjatywy (np. UN Global Compact) są wiarygodne i warte uwagi;
  • standardy i regulacje na poziomie międzynarodowym (ONZ, UE, OECD) i krajowym m.in. zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych, projekt dyrektywy o sprawozdawczości danych pozafinansowych;
  • administracja publiczna a CSR w Polsce, m.in. międzyresortowy Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (Dz. Urz. Ministra Gospodarki z dnia 21 lipca 2014 r., poz. 13), do którego zadań należeć będzie wypracowywanie rekomendacji dotyczących kierunków wdrażania zasad Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR) w proces rozwoju polityki gospodarczej kraju;
  • zarys rozwoju idei CSR oraz omówienie konsekwencji nowej definicji CSR przyjętej przez UE;

 

DSC 3989     DSC 3990

DSC 3991     DSC 3992

DSC 3993     DSC 3994

DSC 3997     DSC 4001

DSC 4002     DSC 4003