Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

07.093 lipca odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami”.


Temat czwartkowego spotkania z przedsiębiorcami związany był z działalnością internetową- „Jak Internet może pomóc w biznesie, jak pozyskać klienta przez Internet?”

 

 

 

 Wśród poruszanych zagadnień znalazły się odpowiedzi na pytania, jak:

  • Efektywnie wykorzystać Internet do pozyskiwania klientów
  • Utrzymać stały kontaktu z klientem, budować relację poprzez Internet
  • Wykorzystać najnowsze narzędzia wspierające sprzedaż przez Internet
  • Świadomie dobrać kanały komunikacji w Internecie
  • Poznać kim jest Twój klient i gdzie jest
  • Znaleźć nowe kanały sprzedaży
  • Wejść na zagraniczne rynki

Tradycyjnie, w spotkaniu z przedsiębiorcami udział wziął Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.


Spotkanie poprowadził pan Marcin Kordowski (Dyrektor Zarządzający S3 by K2 Internet)
Absolwent Wydziału Informatyki na Politechnice Białostockiej, od 2003 r. zajmujący się tematyką marketingu internetowego.


Podczas spotkania odbyła się także konferencja prasowa, podczas której przedstawiciele firmy X-Kom mówili o swoich planach inwestycyjnych, tuż przed wyjazdem do Warszawy, gdzie w Ministerstwie Gospodarki mieli odebrać zezwolenie na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.


X-Kom planuje w granicach strefy stworzyć centrum typu market place, umożliwiającego obsługiwanie podmiotów zewnętrznych. Fizycznie ma tam m.in. powstać magazyn o powierzchni 5-6 tys. metrów kw. oraz 2 tys. metrów kw. powierzchni biurowych.


Firma X-Kom, która będzie inwestować na częstochowskich terenach Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Częstochowie już teraz szuka ok. 40 pracowników. W związku z inwestycją w strefie X-Kom zatrudni - łącznie z Retail Service - około 200 osób. W zależności od tempa dalszego rozwoju firma przewiduje możliwość zatrudnienia w Częstochowie dużo większej liczby pracowników, także poza strefą. Perspektywę powstania miejsc pracy dają również nowe zezwolenia na działalność w Katowickiej Specjalnej Stefie Ekonomicznej dla TRW i Global Safety Textiles.


Przypominamy jednocześnie, iż tradycyjnie, w sierpniu nastąpi przerwa w spotkaniach z cyklu „Śniadania z przedsiębiorcami”. Zapraszamy na kolejne spotkanie we wrześniu.

 

07.01     07.02

07.03     07.04

07.05     07.06

07.07     07.08

07.09     07.10