Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

03-02     O zmianach w częstochowskim szkolnictwie zawodowym rozmawiali uczestnicy marcowego „Śniadania z Przedsiębiorcami”, które odbyło się w częstochowskim Parku Przemysłowo – Technologicznym 6 marca.

     Podczas spotkania omówiono system szkolnictwa zawodowego w mieście, zmiany w jego funkcjonowaniu po wprowadzeniem reformy systemu oświaty oraz potrzeby i plany jego rozwoju.

 

     - Chcielibyśmy powiązać ofertę kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy. Dlatego, wzorując się na stosowanym w Niemczech systemie dualnym, poszukujemy partnerów, którzy pomogą zrealizować to zadanie – mówił naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Ryszard Stefaniak.

     Obecnie rozwój nauki i techniki wymusza przystosowanie systemu szkolnictwa do tempa zmian. Przygotowanie młodzieży do właściwego funkcjonowanie w dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości wymaga całkiem nowego podejścia do edukacji, kształtowania technik poznawania siebie oraz otaczającego świata.

 

03-01     03-03

 

03-02