Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

IMG 20200109 095300Dnia 9 stycznia rozpoczął się w 2020 roku kolejny cykl spotkań pt. „Śniadanie z przedsiębiorcami” organizowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.


Na wydarzeniu mieliśmy zaszczyt gościć Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Bartłomieja Sabata.


Pierwszym prelegentem na spotkaniu był Pan Piotr Urbaniak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie przedstawiając ofertę współpracy Powiatowego Urzędu Pracy dla przedsiębiorców na 2020 rok.


Tematem głównym wydarzenia było „Jak wejść z biznesem na nowe rynki zagraniczne”. Temat ten został poprowadzony przez Panią Ewę Wójcik, doradcę w Projekcie Google Internetowe Rewolucje.  Prowadząc własny biznes w Polsce warto pomyśleć nad wyjściem z produktem na rynek zagraniczny, a jedną z metod jest sprzedaż przez Internet m.in. z pomocą Google. Projekt ten zakłada wsparcie dla firm, jak i dla osób fizycznych chcących zaistnieć na rynkach zagranicznych, co może skutecznie zwiększyć konkurencyjność w danej branży. Poprzez oferowane przez Google działania, takie jak analiza potencjału eksportowego firmy i wyboru nowych rynków docelowych, lepsze zrozumienie potrzeb klientów zagranicznych oraz wybór i uruchomienie kanałów skutecznego docierania do klientów z danego kraju można zwiększyć sprzedaż oraz zbudować silny wizerunek marki na rynku zagranicznym. Z pomocą doradców Google można zbudować oraz zoptymalizować stronę internetową swojej firmy i  wykorzystać przy tym skuteczne kampanie reklamowe przy użyciu Google Ads. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Projektu  www.internetowerewolucje.pl oraz do skorzystania z bezpłatnych konsultacji online lub osobistego spotkania się z jednym z doradców Google Internetowe Rewolucje. Poznanie przydatnych narzędzi cyfrowych oraz realizacja planu ekspansji zagranicznej mogą skutecznie pomóc w rozwoju Państwa biznesu.  


Dziękujemy wszystkim gościom przybyłym na spotkanie i już dziś zapraszamy na kolejne wydarzenie z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami”, które odbędzie się 6 lutego br.

 

IMG 20200109 080138     IMG 20200109 083323

IMG 20200109 083542     IMG 20200109 083820

IMG 20200109 095300     IMG 20200109 095501