Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

01-02    „Planowane działania na rzecz przedsiębiorstw w Częstochowie w 2014 roku" były głównym tematem kolejnego „Śniadania z Przedsiębiorcami", które odbyło się 9 stycznia br. w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.


    Podczas spotkania zastępca prezydenta Częstochowy Wanda Kukla zaprezentowała szczegółowe plany miasta na stymulowanie rozwoju przedsiębiorstw w Częstochowie oraz misję i cele strategiczne w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w 2014 roku.


    To między innymi dzięki pomysłom i wnioskom częstochowskich pracodawców powstał program, który służy nie tylko przedsiębiorcom, ale wszystkim mieszkańcom miasta. Mamy już potrzebną wiedzę i niezbędne narzędzia, więc teraz musimy zrobić wszystko, żeby usunąć jak najwięcej przeszkód na drodze do rozwoju miasta – mówiła Wanda Kukla.


    Najważniejsze płaszczyzny, na których opierają się działania na rzecz gospodarczego rozwoju miasta, to m.in. uchwały dotyczące ulg podatkowych dla podmiotów tworzących nowe miejsca pracy, nowa polityka wynajmu komunalnych lokali użytkowych, plany zagospodarowania przestrzennego, częstochowski geoportal, czy intensywny lobbing na rzecz włączenia nowych terenów w mieście do Specjalnych Stref Ekonomicznych. Program rozwoju wspiera również częstochowski Powiatowy Urząd Pracy, który w 2013 roku wydatkował około 32 mln zł na aktywizację zawodową bezrobotnych i wspieranie przedsiębiorczości.

 

01-01     01-02

    

 01-03