Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

IMG 20190606 084407Czerwcowe spotkanie z cyklu „Śniadanie z Przedsiębiorcami” zostało poświęcone tematyce nowych kierunków studiów na uczelniach publicznych w Częstochowie w roku akademickim 2019/2020, które w znaczący sposób mają zaspokoić potrzeby lokalnego rynku pracy. Na spotkaniu mieliśmy okazję gościć Pana Andrzeja Babczyńskiego, zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy.  Wśród zagadnień poruszonych na spotkaniu przedstawione zostały nowe kierunki studiów na częstochowskich uczelniach wyższych.

 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza oferuje nowe kierunki w postaci studiów dualnych. Jest to nowy sposób nauczania, pozwalający na zdobycie wiedzy praktycznej u przyszłego pracodawcy podczas studiowania. Uniwersytet oferuje w tym trybie nauczania m.in. takie kierunki jak: „Język niemiecki w obrocie gospodarczym” oraz „Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały”. Pierwszy z kierunków omówiony przez panią dr Małgorzatę Niemiec-Knaś, Kierownika Zakładu Nowoczesnych Technologii w Nauczaniu Języków Obcych z Instytutu Filologii Obcych UJD, zapewnia studentom w ostatnim roku studiowania 6 miesięcy praktyk oraz 3-miesięczny staż w firmie ZF. Drugi z kierunków przedstawił pan dr inż. Marcin Sosnowski, Dyrektor Instytutu Techniki i Systemów Bezpieczeństwa UJD. Są to studia inżynierskie, podczas których studenci spędzają 2 lata na uczelni, a 1,5 roku na praktykach i płatnych stażach w takich firmach jak: Wulkan S.A. Odlewnia żeliwa, Fabryka narzędzi medycznych CHIRMED, czy Bocar Sp. z o.o. Produkcja nadwozi specjalistycznych. Dodatkowo kierunek oferujący specjalizacje z zakresu Virtual Prototyping i Design i Wzornictwo Przemysłowe jest finansowany prze Fundusz Europejki Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Wśród reprezentacji Uniwersytetu również mieliśmy zaszczyt gościć panią Rektor prof. dr hab. Annę Wypych-Gawrońską oraz pana dr hab. Edmunda Golisa, Dyrektora Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki UJD. Politechnika Częstochowska, jako druga uczelnia wyższa w naszym mieście również oferuje szereg praktycznych kierunków studiów, o czym zapewniał podczas prelekcji pan Prorektor ds. nauczania prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski. Spośród nowych kierunków należy wyróżnić „Deasing i zarządzanie projektami” prowadzony na Wydziale Zarządzania, który wspiera nasza Agencja Rozwoju Regionalnego w postaci praktyk dla studentów. Tematyka niniejszego spotkania pokazała zebranym przedsiębiorcom, że warto podejmować współpracę z uczelniami, dzięki czemu łatwiej będzie pozyskiwać nowych i wykwalifikowanych pracowników, zaś absolwenci łatwiej znajdywać pracę.


Dziękujemy tak licznie zebranym gościom i zapraszamy na kolejne „Śniadanie z Przedsiębiorcami” po wakacyjnej przerwie we wrześniu. 

 

IMG 20190606 083414     IMG 20190606 083656

IMG 20190606 083905     IMG 20190606 084407

IMG 20190606 085418     IMG 20190606 090647

IMG 20190606 091907     IMG 20190606 094638