Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

IMG 20190509 084405Za nami kolejne spotkanie z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami”, organizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.


Tematem majowego spotkania było „Inwestowanie grupowe w mieszkania na wynajem”. Prelegentem był Pan Artur Kaźmierczak - Współwłaściciel Grupy Mzuri, członek zarządu Mzuri Investments i spółek Mzuri CFI. Podczas spotkania w sposób praktyczny obecnym zostały przybliżone zagadnienia związane z inwestowaniem kapitału w mieszkania oraz działalnością Spółki Mzuri, będącej największą w Polsce firmą zarządzającą wynajmem mieszkań, która realizuje zadania związane z wynajmem i bieżącą obsługą mieszkań i najemców.

Firma działa obecnie w 32 miastach Polski, w tym na rynku częstochowskim,  zarządzając lokalami w liczbie ponad 4 tys.  Mzuri Investments kompleksowo wspiera klientów w inwestowaniu w nieruchomości na wynajem, poprzez dobieranie odpowiednich strategii inwestycyjnych, wyszukiwanie oraz pozyskiwanie okazji na rynku nieruchomości, a także zajmując się organizacją zakupu, remontu i przygotowania mieszkań do najmu.


Duże zainteresowanie tematem wywołało szereg pytań oraz żywą dyskusję podczas spotkania.


Na spotkaniu nie zabrakło również Pana Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka.


Dziękujemy bardzo przybyłym na spotkanie gościom i już dziś zapraszamy na kolejne „Śniadanie z przedsiębiorcami” w dniu 6 czerwca.

 

IMG 20190509 084047     IMG 20190509 084055

IMG 20190509 084125     IMG 20190509 084204

IMG 20190509 084354     IMG 20190509 084405