Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

IMG 20190411 084135Na kwietniowym spotkaniu z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami” przedstawiona została bliżej działalność Centrum Usług Rozwojowych oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego - projektów prowadzonych przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.


Gościem specjalnym „Śniadania z przedsiębiorcami” był Prezydent Miasta Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk, który przywitał zebranych gości wraz z Wiceprezes Zarządu ARR Panią Anną Potrzebowską. W związku z obecnością Pana Prezydenta, przedsiębiorcy licznie korzystali z możliwości indywidualnych konsultacji.


Podczas spotkania zaproszeni goście zostali zapoznani przez Pana Jerzego Ostrowskiego - animatora w projekcie „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników” z tematem dotacji na szkolenia i doradztwo dla MŚP.  Wśród głównych zagadnień, które zostały poruszone przez prelegenta pojawiły się m.in. zasady działalności Centrum Usług Rozwojowych oraz możliwości udziału pracowników sektora MŚP w szkoleniach podnoszących kwalifikacje. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się jak korzystać z „Bazy Usług Rozwojowych” oraz w jaki sposób wypełnić odpowiednio formularz zgłoszeniowy uczestnika do udziału w szkoleniu.


Drugim tematem spotkania były „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej w 2019 r. - dotacje i pożyczki”. Pan Józef Wojtas - specjalista ds. Funduszy Europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego przybliżył przedsiębiorcom funkcje Lokalnego Punktu Informacyjnego oraz możliwości uzyskania dofinansowań i pożyczek z funduszy Unii Europejskiej na rozwój własnej firmy.


Dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom za przybycie na to spotkanie.


Korzystając z przedświątecznego okresu składamy Państwu  najserdeczniejsze życzenia zdrowych, wesołych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy i już dziś zapraszamy na kolejne „Śniadanie z przedsiębiorcami”, które odbędzie się po weekendzie majowym, w drugi czwartek miesiąca tj. 9 maja 2019.

IMG 20190411 083705     IMG 20190411 083821

IMG 20190411 084030     IMG 20190411 084135

IMG 20190411 092002     IMG 20190411 092044