Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

banerAgencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. oraz CBE Polska zapraszają na specjalistyczne Spotkanie B2B "Nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju energetyki zawodowej w Polsce" które odbędzie się w dniu 20 marca 2018 roku w Częstochowie, w siedzibie Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.


Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorstw branży energetycznej Województwa Śląskiego. Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Udział w Spotkaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.


Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej:

http://cbepolska.pl/pl/bezplatne-spotkanie-b2b-nowoczesne-technologie-i-perspektywy-rozwoju-energetyki-zawodowej-w-polsce.html