Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

3 1 1 kopiaRaporty Roczne powstały w wyniku zawartego w dniu 13 marca 2013 r. Porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych pomiędzy Województwem Śląskim, Parkiem Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum, Głównym Instytutem Górnictwa, i Technoparkiem Gliwice. Dokument, stanowi podsumowanie rocznej działalności Regionalnego Obserwatorium Specjalistycznego w obszarze Energetyki, działającego przy Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach. Opracowanie prezentuje potencjał technologiczny regionu w sektorze energetyki i technologii energooszczędnych.


Raport specjalistyczny dla obszaru technologicznego "Technologie dla energetyki" za rok 2017
Raport specjalistyczny dla obszaru technologicznego "Technologie dla energetyki" za rok 2016
Raport specjalistyczny dla obszaru technologicznego "Technologie dla energetyki" za rok 2015
Raport specjalistyczny dla obszaru technologicznego "Technologie dla energetyki" za rok 2014


(źródło: Regionalna Platforma i Obserwatorium Innowacji Województwa Śląskiego Innobservator Silesia)