Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

gree-it-baner 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC

 

 

Czym jest INTERREG IVC?
Kto bierze udział?
Cel projektu?
Co chcemy osiągnąć?
Kontakt

Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC jest jednym z programów realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i obejmuje swym zasięgiem terytorium 27 państw Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii. Główne działania Programu koncentrują się na gromadzeniu i analizie rezultatów oraz upowszechnianiu dobrych praktyk wypracowanych w danych obszarze polityki regionalnej. Instytucją koordynującą program INTERREG IVC w Polsce jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Departament Współpracy Terytorialnej.

Agencja Rozwoju Regionalnego reprezentuje w projekcie Częstochowę, która jest jedynym miastem, reprezentującym nasz kraj w konsorcjum projektowym.
W projekcie bierze w sumie udział 10 państw Europy. Poza częstochowską ARR w projekcie biorą udział przedstawiciele następujących miast: Barcelona, Rzym, Amsterdam, Manchester, Catania, Ryga, Oresund, Malta, Kranj.

Zbadanie możliwości oszczędności energetycznej w sektorze ICT w czterech głównych obszarach:

  • inteligentne systemy usług mające na celu dostarczanie usług elektroenergetycznych z zakresu dystrybucji wody oraz usług danych, zapewniając obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności;
  • technologie informacyjne i komunikacyjne oraz zrównoważony transport;
  • infrastruktura miejska: budynki mieszkalne, biura oraz budynki innego rodzaju;
  • zrównoważony przemysł, który jest kluczowy dla przyszłości gospodarki, pełni wiodącą rolę w zwalczaniu zmian klimatycznych i degradacji środowiska oraz w działaniach na rzecz budowy społeczeństwa wydajnie wykorzystującego zasoby.

Zamierzonym efektem współpracy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Częstochowie w ramach projektu „Green IT Network Europe” jest wypracowanie szeregu dobrych praktyk oraz wytycznych obejmujących kwestie oszczędności energetycznej w sektorze technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Złożoność tej kwestii wymaga ścisłej współpracy, szeroko zakrojonych badań i analiz oraz wymiany doświadczeń. Głównym celem projektu jest wspieranie 10 miast partnerskich w dążeniu do stworzenia systemu zasad oraz wytycznych odnoszących się do zrównoważonej polityki energetycznej.

Biuro Projektu:

Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lokal 8

42-202 Częstochowa

Tel. 34 360 56 88

Fax 34 360 57 47

Osoby do kontaktu:

mgr Magdalena Makowska – Koordynator projektu [email: mmakowska@arr.czestochowa.pl]

mgr inż. Monika Bednarek – Ekspert d/s efektywności energetycznej z zastosowaniem rozwiązań ICT [email: mbednarek@arr.czestochowa.pl]

mgr Justyna Palacz – Specjalista d/s finansowych [email: jpalacz@arr.czestochowa.pl]

 

Częstochowa dołączyła do projektu „Green IT Network Europe”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej.

 

-  Ograniczanie zużycia energii obniża koszty eksploatacji i przyczynia się do oszczędności w wydatkach konsumentów - zauważa prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. - Służy też ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, co w efekcie przynosi także inne korzyści, np. poprawę zdrowia publicznego i ograniczenie wydatków zdrowotnych.

 

 

W projekcie bierze udział 10 organizacji partnerskich z Barcelony, Rzymu, Amsterdamu, Manchesteru, Katanii, Rygi, Lundu, Valletty, Kranji. Jego głównym celem dążenie do zrównoważonej polityki energetycznej.  - Efektem projektu jest stworzenie bazy dobrych praktyk, dostępnych w internecie (www.greenitnet. com), zawierającej pomysły zmian służących podniesieniu efektywności energetycznej w sektorze przemysłowym, transporcie, w gospodarstwach domowych oraz w budynkach użyteczności publicznej z wykorzystaniem rozwiązań ICT - wyjaśnia Marcin Kozak, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego.

 

Przykładem wykorzystania rozwiązań energetyki inteligentnej jest  jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o., która wykorzystuje aplikację Energia®3, oszczędzając energię potrzebną na wytworzenie jednego produktu o 15 proc.

 

źródło: http://wczestochowie.pl/artykul/16509,czestochowa-stawia-na-inteligentna-energetyke

UE greenIT

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego