Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja RODO

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO DLA LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W CZĘSTOCHOWIE

w przypadku udzielania odpowiedzi, konsultacje
z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich

 

> Czytaj więcej...

LPILokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Możliwości przygotowania projektów na planowane oraz aktualnie ogłoszone konkursy w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne oraz Priorytetu X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna RPO WSL 2014-2020” w Częstochowie.

 

Spotkanie poświęcone będzie omówieniu zasad przygotowania projektów i wniosków o dofinansowanie w ramach:
1.    Poddziałania 9.1.4. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - LSR;
2.    Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs;
3.    Poddziałania 9.2.4. Rozwój usług społecznych – LSR;


4.    Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs;
5.    Poddziałania: 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs;  
6.    Poddziałania 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT;
7.    Poddziałania 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – LSR.

 

Termin i miejsce spotkania:
Termin: 28 czerwca 2018 r.
Rejestracja: 9.45-10.00
Godz. spotkania:  10.00-13.00
Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, Częstochowa, sala 1.

 

Tematyka spotkania:
1.    Zasady aplikowania o środki w ramach poddziałań: 9.1.4, 9.1.5, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 10.2.2, 10.2.4. RPO WSL 2014-2020
2.    Omówienie dokumentacji konkursowej.
3.    Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków z EFS i EFRR.

 

Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo szczególnych udogodnień, to prosimy o kontakt.


Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie,  
Tel.: 34/3605687,  34/3245075;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Formularz zgłoszeniowy 26.06.2018