Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Zapytanie ofertowe

ZAM/1/CP/2023

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa  pylonu reklamowego  przy wjeździe na posesję (główny wjazd od Wały Dwernickiego) przy szlabanie, na działce nr 228/4 obręb 24, w tym

  1. Projekt robót budowlanych   - w ilości 3 egzemplarzy oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
  2. Projekt techniczny - w ilości 2 egzemplarze oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej,

Zakres opracowania i obowiązki Wykonawcy obejmują także: uzyskanie map, w tym mapy do celów projektowych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, uzyskanie niezbędnych dokumentów formalno – prawnych, w tym pozwoleń, uzgodnień, opinii organów administracyjnych lub innych decyzji niezbędnych do budowy pylonu reklamowego, przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, wykonanie projektu zasilania elektrycznego dla pylonu, wykonanie projektu fundamentu i projektu architektonicznego dla pylonu.


Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 4 miesiące od daty podpisania umowy.


Kryteria wyboru wykonawcy: cena, doświadczenie - minimum 3 projekty architektoniczne i uzyskane pozwolenia na budowę.


Miejsce i termin składania ofert: 16 styczeń 2023 r., poczta elektroniczna Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Kozak, tel. 34 360 56 88.


Treść oferty wykonawcy powinna zawierać: nazwę wykonawcy, adres wykonawcy, NIP, wskazanie ceny netto i brutto, proponowany termin realizacji zamówienia, opis doświadczenia poprzez wskazanie min. trzech wykonanych projektów architektonicznych.