Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., informuje, że uchwałą nr 20/V/2019 Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i rok 2020, Rada Nadzorcza spośród zebranych ofert wybrała firmę Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 270, XIV p., lok. 1408.

 

Dziękujemy za wszystkie nadesłane oferty.