Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Biuro projektu „Nowa szansa” informuje, że nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego odbędzie się od 30.07.2014 r. do 30.08.2014 r. do godz. 15.00.

Nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowe dotyczy jedynie osób, które zarejestrowały już działalność gospodarczą w ramach projektu „Nowa szansa”.

 

Jednocześnie informujemy, że Uczestnik projektu ubiegający się o wsparcie pomostowe powinien złożyć wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego nie później niż 60 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.