Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

W związku z dynamicznym rozwojem sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce i przygotowywaną ofertą Częstochowy adresowaną do firm z tego sektora 13 lutego w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym zorganizowane zostało spotkanie, w którym udział wzięli: Prezydent Miasta Częstochowy pan Krzysztof Matyjaszczyk, Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. pan Marcin Kozak, Rektorzy częstochowskich uczelni wyższych, przedstawiciele: ABSL, Agencji Jones Lang LaSalle, PAIiZu, firmy doradztwa personalnego Hays, TRW oraz lokalni deweloperzy powierzchni biurowych. Celem spotkania było wypracowanie "mapy drogowej" dla Częstochowy, która zobrazuje możliwości inwestycyjne i działania mające poprawić warunki dla realizacji inwestycji w sektorze nowoczesnych usług biznesowych.

 

Spotkanie sektora 13 lutego 2014Spotkanie sektora 13 lutego 2014
Spotkanie sektora 13 lutego 2014Spotkanie sektora 13 lutego 2014