Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.  rekomenduje inicjatywę  MIT Enterprise Forum Poland, która zaprasza młodych naukowców i startupy z branży technologicznej do udziału w programie akceleracyjnym. Przyjmowanie zgłoszeń do programu potrwa do 31 stycznia 2016 roku.


Celem programu jest wspieranie startupów i młodych naukowców na drodze od odkrycia do efektywnej komercjalizacji technologii. Uczestnicy uzyskają wsparcie międzynarodowego zespołu mentorów i ekspertów. W ramach programu odbędą się warsztaty prowadzone przez doświadczonych trenerów i sesje edukacyjne z zakresu prawa, podatków, dotacji i relacji z inwestorami. Nad każdym zespołem czuwać będzie dwóch mentorów – jeden z Polski i jeden z zagranicy.


Zespoły, które wezmą udział w programie, będą miały okazję do networkingu z przedsiębiorcami z sektora innowacji z Polski i międzynarodowym środowiskiem przedsiębiorców związanym z Massachusetts Institute of Technology (MIT). Uczestnicy programu będą mieli również możliwość spotkań z inwestorami i współpracy medialnej m.in. z „MIT Technology Review” – magazynem poświęconym nowym technologiom. Finał programu akceleracyjnego odbędzie się w drugiej połowie czerwca 2016 roku w Massachusetts Institute of Technology w Stanach Zjednoczonych.


Program jest oferowany przez MIT Enterprise Forum Poland należący do globalnej organizacji MIT Enterprise Forum (MIT EF). MIT EF posiada afiliację Massachusetts Institute of Technology – najlepszej uczelni technologicznej świata. MIT Enterprise Forum powstała w roku 1978 i jest jedyną organizacją non-profit na świecie, której celem jest wsparcie przedsiębiorczości technologicznej, posiadającą afiliację uczelni. Wokół MIT powstało efektywne środowisko wspierania startupów. Z MIT związanych jest już ponad 25 000 firm.


Szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa w programie znajdują się na stronie http://mitefpoland.org/acceleration-program/