Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

P51214 10060714.12.2015 r. w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. wraz z Krajowym i Regionalnym Punktem Kontaktowym przy Politechnice Śląskiej zorganizowała spotkanie informacyjno-edukacyjne w temacie: „Możliwości finansowania projektów w ramach programu HORYZONT 2020”. Spotkanie otworzył lider inicjatywy – Marcin Kozak – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. O największym w historii programie finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej opowiadał Sebastian Serwiak - Zastępca Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego oraz Katarzyna Markiewicz-Śliwa - Kierownik Biura Obsługi Projektów Europejskich Regionalnego Punktu Kontaktowego działającego przy Politechnice Śląskiej.

 

Przedmiotem spotkania było omówienie możliwości i korzyści jakie płyną z programu Horyzont 2020. Uczestnicy spotkania poznali zasady wsparcia sieci Krajowych Punktów Kontaktowych w procesie aplikowania o środki europejskie na badania w programie Horyzont 2020 oraz praktyczne wskazówki: jak wyszukać konkurs do naszego pomysłu – Particiapnt Portal, jak poszukiwać partnerów i jak zwiększyć swoje szanse na udział w projektach europejskich, zasady udziału, tematykę konkursów i instrumenty wsparcia.

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele świata nauki i biznesu działający na terenie Częstochowy. Niniejsza inicjatywa skierowana do pracowników naukowych i przedsiębiorców miała na celu zwiększenie dostępu do informacji i zachęcenie do aplikowania o środki finansowe z programu Horyzont 2020.

 

Horyzont 2020  to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Głównym jego założeniem jest  stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

 

W Europie istnieje około 23 milionów MŚP. Szacuje się jednak, iż tylko 22% z tych, które w ogóle przystępują do programów badawczych UE, to przedsiębiorstwa innowacyjne bądź starające się stosować strategiczno-innowacyjne podejście. Zgodnie z drugim priorytetem programu Horyzont 2020, tj. „Konkurencyjne Branże Przemysłu” UE planuje wzmocnić konkurencyjność i wiodąca rolę przedsiębiorstw w przemyśle i innowacji, aby Europa wkroczyła z powrotem na ścieżkę wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Zamierzone cele, będące okazją dla MŚP na rozwój i finansowanie, mają zostać osiągnięte na kilka sposobów. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną liczne możliwości pozyskania środków finansowych w programie Horyzont 2020 na wczesne etapy badań i innowacji obciążonych ryzykiem.


Kamila Grochowina

 

P51214 100559     P51214 100604

P51214 100607     P51214 100637

P51214 100642     P51214 100650

P51214 100702     P51214 100716

P51214 100749     P51214 100754

P51214 100959     P51214 101018

P51214 101825     P51214 101845

P51214 101904     P51214 113025