Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

20151208 092629 18 grudnia Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. podpisała z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej porozumienie powołujące Pakt na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego.

 

Celem, dla którego powołano Pakt jest wspieranie i rozwijanie ekonomii społecznej w subregionie centralnym województwa śląskiego poprzez wspólne, komplementarne i solidarne działanie na jej rzecz.

Ideą Paktu jest zintegrowanie działań instytucji, organizacji pozarządowych, samorządu oraz innych podmiotów na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w subregionie centralnym województwa śląskiego, w szczególności poprzez współpracę w realizacji celów Paktu w następujących obszarach: podnoszenia poziomu wiedzy i upowszechnienia umiejętności praktycznych w sektorze ekonomii społecznej i jego otoczeniu, w szczególności wśród potencjalnych założycieli i pracowników podmiotów ekonomii społecznej, pracodawców, przedsiębiorców, organizacji i instytucji wspierających, podnoszenie poziomu świadomości społecznej dotyczącej sektora ekonomii społecznej oraz utrwalanie jego pozytywnego wizerunku.

 

 

20151208 092629 1     20151208 092611

20151208 092638