Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Biuro projektu „Nowa szansa” informuje, że w terminie od 3.11.2014 r. do 7.11.2014 r. odbędzie się III nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego.


Nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowe dotyczy jedynie osób, które zarejestrowały już działalność gospodarczą w ramach projektu „Nowa szansa”.


Jednocześnie informujemy, że Uczestnik projektu ubiegający się o wsparcie pomostowe powinien złożyć wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego nie później niż 60 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.