Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Lista wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Nowa szansa” wybranych do dofinansowania w ramach II naboru

 

W związku z zatwierdzeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach II naboru, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. publikuje listę wniosków wybranych do dofinansowania.

 

 

Lista rankingowa dotacja II nabór