Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

W związku z zatwierdzeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. publikuje listę wniosków wybranych do dofinansowania.

 

Lista rankinowa dotacja