Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Biuro projektu „Nowa szansa” informuje, że II nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego odbędzie się od 10.09.2014 r. do 3.10.2014 r. do godz. 15.00.

 

Nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowe dotyczy jedynie osób, które zarejestrowały już działalność gospodarczą w ramach projektu „Nowa szansa”.

Jednocześnie informujemy, że Uczestnik projektu ubiegający się o wsparcie pomostowe powinien złożyć wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego nie później niż 60 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.