Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Biuro Projektu informuje, że w dniu 4.08.2014 r., po uzyskaniu akceptacji WUP w Katowicach, zostały wprowadzone zmiany w § 10 Regulaminu przyznawania środków finansowych i wsparcia pomostowego w projekcie „Nowa szansa”.

 

Wprowadzone zmiany podyktowane są koniecznością doprecyzowania i doszczegółowienia zapisów zabezpieczenia wykonania umowy na otrzymanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego.

 

Nowa treść Regulaminu jest dostępna w zakładce Pliki do pobrania.

 

http://www.nowaszansa.czest.pl/pliki-do-pobrania/