Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Biuro projektu „Nowa szansa” ogłasza nabór wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla nowego uczestnika projektu w terminie od 18.08.2014 r.  do 29.08.2014 r. do godz. 15.00.

 

Wniosek należy złożyć na zasadach opisanych w § 6 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie „Nowa szansa”.

 

UWAGA!!!
Powyższy nabór dotyczy uczestnika projektu, który rozpoczął udział w projekcie 5 sierpnia 2014 r.