Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Termin naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości   w ramach projektu „Nowa szansa”_II ścieżka (działalność gospodarcza)


Biuro projektu „Nowa szansa” informuje, że nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości odbędzie się od 23.07.2014 r.  do 7.08.2014 r. do godz. 15.00.


Wnioski należy składać na zasadach opisanych w § 6 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie „Nowa szansa”.