Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Zaktualizowana lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Nowa szansa”_II ścieżka (działalność gospodarcza)

 

W związku z nieprzystąpienie do udziału w projekcie dwóch zakwalifikowanych kandydatów przedstawiamy zaktualizowaną listę rankingową.
Zmiany na liście rankingowej dotyczą jedynie udziału mężczyzn w projekcie.

 

 

Lista rankingowa Kandydatów