Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Zaktualizowana lista rezerwowa Kandydatów do projektu „Nowa szansa”_II ścieżka (działalność gospodarcza)

 

W związku z nieprzystąpienie do udziału w projekcie dwóch zakwalifikowanych kandydatów i wejściem na ich miejsce osób z listy rezerwowej, przedstawiamy zaktualizowaną listę rezerwową..
Zmiany na liście rezerwowej dotyczą jedynie udziału mężczyzn w projekcie.

 

Lista rezerwowa Kandydatów do projektu