Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

LISTA rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Nowa szansa”_II ścieżka (działalność gospodarcza)

 

W dniu 10.06.2014 r. Komisja Rekrutacyjna zakończyła proces rekrutacji Kandydatów do udziału w projekcie w ramach II ścieżki (działalność gospodarcza). Poniżej przedstawiamy listę rankingową Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie (lista do pobrania).

 

 

Lista rankingowa