Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

ogłasza nabór na stanowisko
- indywidualnego opiekuna  spółdzielni socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji w obszarze sprzedaży, budowania wizerunku marki/produkt, zakupu i negocjacji

 

które zostały założone na terenie województwa śląskiego, w ramach projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Północnego Województwa Śląskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

 

OPIS STANOWISKA PRACY:
Pełnienie funkcji indywidualnego opiekuna 6 spółdzielni socjalnych, powstałych na terenie gmin: Dąbrowa Zielona, Mykanów, Częstochowy, Lelowa, Żarki przez okres 6 miesięcy, w łącznym wymiarze ½ etatu miesięcznie. W ramach projektu zostanie utworzony 6 osobowy zespół indywidualnych opiekunów spółdzielni socjalnych, który składać się będzie ze specjalistów z obszaru: finansów, sprzedaży, reklamy, zarzadzania, zarzadzania zasobami ludzkimi, logistyki. Każdy z indywidualnych opiekunów będzie miał za zadnie wspierać 1 spółdzielnię przy ścisłej współpracy pozostałych 5 opiekunów.

 

Przedmiot działalności 6 spółdzielni socjalnych:

 • gastronomia,
 • usługi remontowo – budowlane
 • odnawialne źródła energii
 • punkt opieki i zabaw dla dzieci
 • ręczne wyroby cukiernicze
 • transport osób niepełnosprawnych
 • przetwórstwo owocowo-warzywne

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w co najmniej jednym z 6 obszarów: finanse, sprzedaż, reklama, zarzadzania, zarzadzanie zasobami ludzkimi, logistyka
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie we współpracy z podmiotami ekonomii społecznej lub przy  realizacji inicjatyw społecznych
 • znajomość rynku lokalnego na którym działa spółdzielnia socjalna.
 • znajomość innych narzędzi komunikacji,
 • zdolności interpersonalne pozwalające na efektywną współpracę w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • wysoki poziom kultury osobistej;
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu;

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA SPÓŁDZIELNI:

 • nadzór nad realizacją przez spółdzielnię socjalną działań zgodnie z Biznes planem spółdzielni socjalnych oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym;
 • wsparcie w budowaniu spójnego i rozpoznawalnego wizerunku spółdzielni socjalnej;
 • wsparcie procesu sprzedaży towarów i usług;
 • wparcie w procesie zarzadzania spółdzielnią i procesem logistycznym;
 • pomoc w pozyskiwaniu zleceń i funduszy;
 • wsparcie przy budowaniu efektywnie współpracującego zespołu;

 

Termin świadczenia pracy: czerwiec 2014r. do listopad 2014 r

 

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 17.06.2014r. do godz. 15.00,

 

w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub papierowej na adres: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., AL. NMP 24 lok 8
z dopiskiem JOWES - opiekun