Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. uprzejmie informuje, że dzień 2 maja 2014r. został ustalony jako dzień wolny od pracy w  Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w zamian za święto przypadające w sobotę, 3 maja 2014r. (Art. 130 paragraf 2 Kodeksu Pracy, który stanowi, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i wypadające w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin).