Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

horeca logo wwwInformujemy, iż decyzją Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. jako partner Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, została wybrana do realizacji projektu wspierającego branżę hotelową, gastronomiczną, turystyczną i kulturalną, który ma na celu niwelowanie negatywnych skutków kryzysu pandemii COVID-19 (HoReCa).

 


Wsparcie dla MŚP realizowane będzie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w formie bezzwrotnej dotacji i obejmować będzie:

  • inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, takie jak roboty budowlane (w tym budowa i rozbudowa obiektów), nowe linie produkcyjne, maszyny i urządzenia niezbędne do uruchomienia nowych produktów/usług, inwestycje związane z zieloną transformacją (w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez prace projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów), a także wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej i inwestycje związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów czy sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa;
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności przedsiębiorstwa, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych;
  • usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

 

Wartość projektu to 223.397.415,00 PLN!
Maksymalne dofinansowanie do 90%, w ramach pomocy de minimis i do 540.000,00 PLN.

 

Projekt realizowany będzie na terenie woj. śląskiego, opolskiego i łódzkiego przez
Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej (Lider projektu – Operator) https://arrsa.pl/

 

we współpracy z Partnerami:
- Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. https://www.arr.czestochowa.pl/
- Rudzką Agencją Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej https://www.rarinwestor.pl/
- Fundacją Rozwoju Śląska w Opolu https://frs-cb.pl/
- Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. https://larr.pl/
- Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. https://sse.lodz.pl/


Po podpisaniu umowy z PARP będziemy informować o szczegółach.


W przypadku pytań prosimy o kontakt z Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. pod nr telefonu 784 072 857.