Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

flaga ukrainyFundusz Górnośląski SA prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie do szkoleń dla pracowników posiadających obywatelstwo ukraińskie. W ramach naboru „Śląskie dla Ukrainy” Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) przedsiębiorca może uzyskać wsparcie na szkolenia zawodowe i naukę języka polskiego dla swojej kadry.

 

W związku z wojną na Ukrainie i licznym przybyciem obywateli tego kraju do województwa śląskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach umożliwił ogłoszenie w ramach PSF naboru na dofinansowanie kształcenia dla pracowników posiadających obywatelstwo ukraińskie. Przewidziano na ten cel ponad 6,7 miliona złotych.


Nabór dedykowany prowadzi Fundusz Górnośląski SA w ramach projektu „Dotacje dla MŚP na usługi rozwojowe”. Przedsiębiorca, który złoży wniosek, może uzyskać środki na wzmacnianie następujących kompetencji swoich pracowników:

  • rozwijanie lub nabywanie nowych umiejętności zawodowych, wymaganych na stanowisku pracy,
  • naukę od podstaw lub doskonalenie języka polskiego.

Z dofinansowania wyłączone są szkolenia z zakresu tzw. kompetencji miękkich, określanych też mianem osobistych czy personalnych.


Nabór „Śląskie do Ukrainy” dopuszcza możliwość zgłoszenia do udziału w szkoleniach także pracowników, którzy nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego (max 20%).


Podmiotowy System Finansowania (PSF) to model finansowania usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych, który umożliwia dofinansowanie do 80% usługi rozwojowej. Reszta to wkład własny przedsiębiorcy.


Nabór dedykowany potrwa do 30 kwietnia 2023 r. lub do wyczerpania środków.


Opis zasad naboru oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się w załącznikach.


Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej Funduszu:
https://www.psf.fgsa.pl/szkolenia-dla-obywateli-ukrainy/

 

Wzory pozostałych dokumentów aplikacyjnych:
https://www.psf.fgsa.pl/dokumenty/


Załączniki:
Załącznik: Zasady naboru dedykowanego „Śląskie dla Ukrainy”.
Załącznik: Wzór Formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy
Załącznik: Wzór Formularza osoby kierowanej na usługę rozwojową.