Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

option writing checkbox concepts surveyW związku z nową perspektywą finansową UE na lata 2021-2027 oraz rozpoczętym procesem przygotowania zarysu Strategii Terytorialnej Subregionu Północnego  na lata 2021-2027, zachęcamy przedsiębiorców działających na terenie naszego subregionu oraz mieszkańców i organizacje pozarządowe (NGO) do wsparcia naszych działań poprzez wypełnienie poniższej ankiety.

 

 

 

Link do ankiety dla przedsiębiorców

Link do ankiety dla mieszkańców

Link do ankiety dla organizacji pozarządowych (NGO)