Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

IMG 20190905 0839035 września 2019 roku odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami” organizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Tematem spotkania były „Korzyści wynikające z zarządzania różnorodnością w firmie”.


Przybyłych na spotkanie do Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego przedsiębiorców przywitał Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego - Pan Marcin Kozak. Na „Śniadaniu” mieliśmy zaszczyt gościć Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy - Pana Andrzeja Babczyńskiego.


Wrześniowe spotkanie zostało poświęcone tematyce związanej z „Kartą różnorodności”, będąca pisemną deklaracją pracodawców, w której to zobowiązują się do wprowadzenia w swoim przedsiębiorstwie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy oraz w stosunku do klientów, a także podejmują działania na rzecz promocji różnorodności. Dzięki tej deklaracji można stworzyć firmę bez barier oraz dotrzeć do każdego klienta. Prelekcję na niniejszy temat wygłosiła Pani Agata Wierny - Pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. Równych Szans oraz Rzeczniczka Praw Pracownika, powołana w ramach programu „Teraz Lepsza Praca”. Zagadnienia równości oraz różnorodności są ówcześnie mocno promowane, gdyż jest to ważne dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa oraz dla zrównoważonego rozwoju. Firmy zarządzane w sposób różnorodny dają większe możliwości dla pracowników oraz ich klientów, przez co stają się bardziej atrakcyjne i konkurencyjne na rynku.    


Serdecznie dziękujemy za przybycie!


Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym „Śniadaniu z przedsiębiorcami", który odbędzie się wyjątkowo w drugi czwartek miesiąca 10 października br.

 

IMG 20190905 083812    IMG 20190905 083829

IMG 20190905 083903     IMG 20190905 083912

IMG 20190905 084058     IMG 20190905 084140