ctt-logoCentrum Transferu Technologii bkarrow-ctt Wróć do strony głównej ARR

Sporządzanie ekspertyz w zakresie wykorzystania odpadów i paliw alternatywnych, w tym:

  • uwarunkowania prawne,
  • kierunki i koncepcje zagospodarowania odpadów,
  • instalacje do aktywacji odpadów,
  • wykorzystanie paliw alternatywnych w energetyce,
  • zagospodarowanie osadów ściekowych.

Budowanie sieci powiązań i doradztwo dla producentów oraz odbiorców odpadów.

Dysponujemy w pełni wyposażonym laboratorium, w którym możliwe jest wykonywanie następujących badań:

  • ocena składu chemicznego i parametrów technicznych odpadów,
  • rozdrabnianie, kompaktowanie, formowanie, peletyzacja,
  • aktywacja mechaniczna.

Formowanie nowych paliw i ich mieszanin.

 

Więcej informacji plik PDF

„Rozszerzenie działalności Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego poprzez utworzenie Centrum Transferu Technologii”

UE-ctt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013