ctt-logoCentrum Transferu Technologii bkarrow-ctt Wróć do strony głównej ARR

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY przeznaczony jest dla 9. firm, które przede wszystkim są podwykonawcami lub partnerami w usługach świadczonych przez CTT. Do współpracy zapraszamy przede wszystkim absolwentów i doktorantów Politechniki Częstochowskiej, którzy chcą współpracować z CTT i odbiorcami usług Centrum. W pierwszej kolejności przyjmowane będą firmy działające w obszarach ściśle związanych z działalnością CTT. W drugiej kolejności dostęp do przygotowanych powierzchni uzyskają przedsiębiorstwa działające w sferze szeroko pojętych innowacji i wpisujące się swoją charakterystyką w Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020.

 

Firmom innowacyjnym działającym w CTT oferujemy stanowiska pracy wyposażone w podstawową infrastrukturę wewnętrzną i zewnętrzną zapewniającą podstawowe media niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej (komputer, internet, drukarka sieciowa, kserokopiarka, niszczarka, fax itp.). Do dyspozycji przedsiębiorców oddajemy pomieszczenia wspólnego użytku, tj. pomieszczenie sanitarne oraz socjalne. Dodatkowo każdy z przedsiębiorców ulokowanych w inkubatorze może skorzystać z utworzonej dzięki realizacji projektu sali spotkań wyposażonej w infrastrukturę multimedialną, a także nowo powstałe Centrum Kompetencji w Energetyce.
Firmy działające w CTT mają stały dostęp do nowo kreowanych technologii z dziedziny szeroko pojętej energetyki, ponadto działając w CzPP-T będą miały pierwszeństwo w wykorzystywaniu infrastruktury całego Parku (np. sale konferencyjne, powierzchnie wystawiennicze itp.).

 

Masz pytanie? Zadzwoń: +48 730 813 114

 

REGULAMIN INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO w Centrum Transferu Technologii w Częstochowie REGULAMIN do pobrania

 

 

FORMULARZ APLIKACYJNY DO INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO w Centrum Transferu Technologii w Częstochowie FORMULARZ APLIKACYJNY do pobrania

 

 

WZÓR UMOWY NAJMU POWIERZCHNI W INKUBATORZE TECHNOLOGICZNYM w Centrum Transferu Technologii w Częstochowie WZÓR UMOWY NAJMU do pobrania

 

schemat przystapienia do inkubatora technologicznego centrum transferu technologii w częstochowie

„Rozszerzenie działalności Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego poprzez utworzenie Centrum Transferu Technologii”

UE-ctt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013