ctt-logoCentrum Transferu Technologii bkarrow-ctt Wróć do strony głównej ARR

Odbiorcy usług:

Centrum Transferu Technologii zaprasza do współpracy:

 • elektrownie,
 • elektrociepłownie,
 • biogazownie,
 • producentów maszyn,
 • producentów brykietu i węgla drzewnego,
 • właścicieli ferm wiatraków,
 • producentów kotłów energetycznych,
 • producentów głównych instalacji energetycznych,
 • administrację publiczną i JST,
 • uczelnie wyższe.

 

Główne obszary działalności:

Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z:

 • produkcją energii w oparciu o spalanie węgla,
 • czystymi technologiami węglowymi,
 • technologią zero emisyjną,
 • odnawialnymi źródłami energii ze szczególnym uwzględnieniem spalania biomasy i logistyki biomasy,
 • wychwytywaniem i składowaniem CO2.

 

Zakres działalności:

Oferujemy między innymi:

 • wsparcie procesu transferu technologii energetycznych
 • upowszechnianie oraz komercjalizację wyników badań,
 • ekspertyzy,
 • szkolenia,
 • konsulting,
 • usługi z zakresu obliczeń numerycznych i modelowania komputerowego,
 • symulacje komputerowe i optymalizację procesów.

„Rozszerzenie działalności Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego poprzez utworzenie Centrum Transferu Technologii”

UE-ctt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013