ctt-logoCentrum Transferu Technologii bkarrow-ctt Wróć do strony głównej ARR

W dniu 22.11.2012 r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn. „Rozszerzenie działalności Częstochowskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego poprzez utworzenie Centrum Transferu Technologii" realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w partnerstwie z Politechniką Częstochowską w ramach Działania 1.3 Transfer technologii i innowacji w partnerstwie z Politechniką Częstochowską. Rzeczowe zakończenie realizacji inwestycji nastąpiło w grudniu 2013 r., Wartość projektu wyniosła 1 309 397,22 zł, w tym dofinansowanie 643 590,85 zł.

 

Przedmiotem projektu było utworzenie Centrum Transferu Technologii (CTT) w strukturach Częstochowskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego, poprzez:

  • wykonanie prac inwestycyjnych związanych z przebudową wolnych powierzchni Częstochowskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego oraz wykonanie prac wykończeniowych na rzecz Centrum Transferu Technologii (CTT);
  • wyposażenie w środki trwałe: w tym komputery i oprogramowanie, specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do tworzonych laboratoriów, wyposażanie meblowe, wyposażanie pozostałe Centrum Transferu Technologii (CTT) niezbędne do prawidłowego funkcjonowania;
  • przygotowanie dokumentacji obejmującej dokumentację techniczną i studium wykonalności;
  • zarządzanie projektem i działania promocyjne.

 

Celem głównym projektu było wzmocnienie potencjału Częstochowskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego poprzez utworzenie Centrum Transferu Technologii i w efekcie zwiększenie transferu technologii i innowacyjności w podregionie częstochowskim.

 

 

„Rozszerzenie działalności Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego poprzez utworzenie Centrum Transferu Technologii"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

loga unijn CTT

 

„Rozszerzenie działalności Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego poprzez utworzenie Centrum Transferu Technologii”

UE-ctt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013