ctt-logoCentrum Transferu Technologii bkarrow-ctt Wróć do strony głównej ARR

 

panel.3W ramach działań związanych z promocją inwestycyjną Częstochowy, Agencja Rozwoju Regionalnego zorganizowała udział Miasta w największym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej przedsięwzięciu dedykowanym branży motoryzacyjnej.

 

Częstochowa była współorganizatorem i patronem AutoEvent 2014 – konferencji , która co roku przyciąga najważniejszych producentów i kooperatorów branży automotive. W ciągu trzech dni, od 27 do 29 maja, Miasto promowało swoją ofertę inwestycyjną, jego przedstawiciele brali udział w dyskusjach eksperckich , a wszystko po to, by uświadomić kluczowym przedstawicielom firm z branży, że Częstochowa to świetne miejsce do inwestowania.

Konferencja zgromadziła ponad 250 osób z kilkudziesięciu wiodących firm sektora motoryzacyjnego i poświęcona była aktualnym zagadnieniom. Eksperci z kraju i zagranicy omawiali problemy i perspektywy zmian na rynku motoryzacyjnym, prognozy dotyczące rozwoju branży w Polsce i Europie, zagadnienia dotyczące produkcji, strategii zakupowych, innowacji i wdrażania nowych technologii.

 

Imprezę organizowała już po raz dziesiąty Polska Izba Motoryzacji, w tym roku oprócz Częstochowy współorganizatorem był Urząd Miasta Zawiercia, patronowali jej także Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Gospodarki, współpracował przy jej tworzeniu Business Centre Club, Loża Częstochowa, a partnerem generalnym z branży była obchodząca 10-lecie firma Exact Systems.

 

Częstochowa prezentowała swoją ofertę kilkukrotnie – najpierw podczas pierwszego spotkania z uczestnikami , na które zostali zaproszeni m.in. przez Prezydenta Matyjaszczyka, a później w trakcie spotkań, wykładów, dyskusji panelowych. Wątek Częstochowy i atrakcyjnych możliwości inwestowania na naszym terenie był jednym z kluczowych podczas tegorocznego spotkania.

 

Tuż po oficjalnym otwarciu, odbył się panel dyskusyjny „Polityka gospodarcza a sektor motoryzacyjny w Polsce”, podczas którego Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk przedstawił korzyści i przywileje płynące z inwestowania w Częstochowie – w tym m.in., możliwość inwestowania na terenach dwóch specjalnych stref ekonomicznych i wiążące się z tym oszczędności,   atrakcyjne w skali kraju ulgi w podatku od nieruchomości oferowane przez nasz samorząd, kierunki nauczania dedykowane branży motoryzacyjnej oraz konkurencyjne koszty prowadzenia biznesu. Prezydent Matyjaszczyk zachęcał także inwestorów do dialogu z Władzami Miasta i deklarował otwartość na ich potrzeby. Panel prowadzony był przez Luka Palmena – menedżera klastra Silesia Automotive, natomiast w dyskusji wzięli udział także m.in. Andrzej Korpak - dyrektor generalny GMMP, Zbigniew Sikora - dyrektor operacyjny SILS Centre Gliwice, Aleksander Czajka - dyrektor krajowy Grupy Plastic Omnium i Janusz Soboń - prezes zarządu Kirchhoff Polska.   Swoje prezentacje mieli Anna Polak–Kocińska - wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Jerzy Majchrzak – dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki .

 

Także podczas kolejnych paneli oraz spotkań poruszane były wątki dotyczące inwestowania na naszym terenie, a Prezydent Częstochowy spotkał się z wiceminister gospodarki Grażyną Henclewską, która wzięła udział w dyskusji na temat innowacyjnych rozwiązań dla branży automotive. Prezydent wraz z Panią Minister wręczali także statuetki podczas gali rozstrzygnięcia plebiscytów: Inwestycja Roku i Menedżer Roku.

 

Ciekawa dyskusja na temat edukacji wywiązała się w ostatnim dniu konferencji, podczas spotkania poświęconego szkolnictwu zawodowo-technicznemu i problematyce wykwalifikowanych pracowników dla branży motoryzacyjnej. Uczestniczyli w nim m.in. Katarzyna Woszczyna – wiceprezes zarządu Business Centre Club i kanclerz Loży Częstochowskiej BCC, a także zastępca Prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak. Rozmowy toczyły się wokół dualnego modelu nauczania w szkołach zawodowych, potrzeb zamawiania kierunków przez pracodawców i dostosowania programów nauczania do lokalnego rynku pracy. Wiceprezydent Stefaniak prezentował uczestnikom skuteczne rozwiązania realizowane w tym zakresie w Częstochowie, co spotkało się z dużym zainteresowaniem środowiska pracodawców branży automotive, którzy przyznali , że działania realizowane w Częstochowie dają realną możliwość wykształcenia i pozyskania efektywnych pracowników przedsiębiorstw o określonym profilu, co nie jest łatwe w innych częściach Polski.

 

Na konferencji obecne były także częstochowskie firmy z branży automotive m.in. : Exact Systems (partner generalny imprezy), TRW Polska, Brembo sp. z o.o., SGP – Sorting Group Poland sp. z o.o., CSF Poland sp. z o.o., Linex sp. z o.o., GST Automotive Safety Poland sp.z.o.o.

 

Warto wspomnieć, że oprócz wykładów i paneli dyskusyjnych zorganizowano także rozmowy branżowe b2b. Przedsięwzięciu towarzyszyło także miasteczko innowacyjne, gdzie prezentowano najnowsze rozwiązania w dziedzinie motoryzacji, a na swoich stoiskach firmy i instytucje przedstawiały oferty dedykowane branży . Swoje stoisko miało także Miasto Częstochowa – można było zapoznać się z aktualną bazą terenów inwestycyjnych, porozmawiać o możliwościach inwestowania na terenie Miasta, kolportowano także najnowszą broszurę „Specjalne Strefy Ekonomiczne w Częstochowie” przygotowaną przez Agencję Rozwoju Regionalnego.

 

drugi.dzien.1     kolacja.prezydencka.1

minister.1     minister.2

panel.1     panel.2

panel.3     rozmowa.1

stoisko.1     stoisko.2

wiceprezes.paiz.1

„Rozszerzenie działalności Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego poprzez utworzenie Centrum Transferu Technologii”

UE-ctt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013