ctt-logoCentrum Transferu Technologii bkarrow-ctt Wróć do strony głównej ARR

Laboratorium paliw oraz substancji stałych oferuje możliwość wykonania szeregu analiz zarówno paliw stałych, takich jak np. węgiel czy biomasa, jak również stałych substancji sypkich takich jak produkty procesu spalania (popioły), sorbenty, zeolity itp.

W laboratorium można zrealizować następujące oznaczenia: zawartość pierwiastków C, H, N, S, wartość opałowa i ciepło spalania, oznaczenie gęstości, zawartość wilgoci, zawartość popiołu, zawartość części lotnych, pozostałość koksowa, analiza sitowa (za pomocą wytrząsarki lub analizatora Malvern), badania termo grawimetryczne połączone ze spektroskopią masową produktów (TGA+MS), analiza składu tlenkowego za pomocą techniki XRF, porozymetria rtęciowa.

 

Więcej informacji plik PDF

„Rozszerzenie działalności Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego poprzez utworzenie Centrum Transferu Technologii”

UE-ctt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013